Vihannekset verottomiksi

Hyvä kansanterveys on kansakunnan selkäranka. Kansalaisen huono terveys näkyy heikkona työllisyytenä, suurina terveys- ja lääkekuluina sekä inhimillisenä kärsimyksenä. Kansanterveyden näkökulmasta huolestuttava kehityssuunta on liikapainon jatkuva lisääntyminen.

Olet mitä syöt. Siksi ravinto on erittäin tärkeä terveyteen vaikuttava tekijä. Hyvä, laadukas ja lähellä tuotettu ruoka on terveellistä ja ravitsevaa, mutta usein kalliimpaa kuin paljon rasvaa, sokeria ja suolaa sisältävät heikoista raaka-aineista tehdyt valmisteet. Tämä ei ole kenenkään kannalta järkevää ja erityisesti pienituloiset kärsivät. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat EU-maissa kovassa kasvussa.

Tutkimustiedon mukaan terveysperusteinen vero pienentäisi terveyseroja ja kasvattaisi eniten nimenomaan pienituloisten terveyttä. Verotuksen tulee ohjata kulutusta terveellisemmän ravinnon suuntaan. Epäterveellinen ruoka, joka sisältää paljon rasvaa ja sokeria tulee olla raskaammin verotettua kuin terveellinen ruoka.

Sininen tulevaisuus kannattaa terveysperusteisia veroja. Emme halua kasvattaa kansalaisten verotaakkaa, vaan ohjata verotuksen avulla kulutusta terveellisempään ja laadukkaampaan ruokaan.
Me vaadimme, että suomalaisten terveyteen aletaan edistää myös verotuksen keinoin. Säästäminen ruuassa tuo kustannuksia muualla.

Verojen suunnittelussa on oltava tarkkana. Tuoreessa muistissa on makeisvero, joka johti kekseillä keplotteluun. Firmat tekivät karkkeja, jotka nimettiin kekseiksi säästyäkseen verolta.
Ruoan arvonlisävero on Suomessa 14% eli korkealla tasolla. Tämä johtuu maatalouden heikosta kilpailukyvystä ja pohjoisesta sijainnista. Kuitenkin elintarviketeollisuuden sekä kaupan kilpailukyky ovat melko hyvällä tasolla.

Nähdäkseni ruoan arvonlisäveron laskeminen olisi yksi eniten pienituloisia helpottava asia ja se tulee ottaa selkeäksi tavoitteeksi. Omasta mielestäni vihannekset voitaisiin vapauttaa verotuksesta kokonaan.

Lepomäen kiirastuli

 

Politiikassa on jatkuvasti pystyttävä sovittamaan yhteen monen tahon näkemyksiä.
Ytimessä on lopulta kolme mahdollista ristiriitaa sovitettavana.

Ensimmäinen on poliitikon oma ajattelu. Hän vastaa tekemisistään äänestäjilleen ja pyrkii toteuttamaan vaaliteemojaan.

Toinen on joukkueen etu, joka tarkoittaa sekä puolueen yhtenäisyyttä että mahdollisesti hallituksen yhtenäisyyttä. (Olettaen että poliitikko on hallituspuolueessa)

Kolmas on itse asia. Kysymys jota poliitikko käsittelee. Kuten vaikkapa sote-uudistusta. Mikä on puhtaasti paras ratkaisu ilman omaa, puolueen tai minkään eturyhmän toiveita? Tämä perustuu asiantuntijuuteen, tekniseen sekä mahdollisimman puhtaaseen lainsäädäntötyöhön, ”valtionhoitaja” – ajatteluun.

Hyvin usein nämä kolme tasoa eivät täysin kohtaa.
Varsinkin hallituspuolueen edustajan liikkumatila on hyvin kapea suhteessa siihen miten hän henkilökohtaisesti ajattelee. Oppositioedustaja voi tehdä vapaammin irtiottoja mutta todellista valtaa hänellä ei varsinaisesti ole.
Eduskunnassa on perinne omantunnon kysymyksistä, jotka ovat lähinnä vakaumukseen liittyviä kuten eutanasiaan tai tasa-arvoiseen avioliittoon liittyviä. Näiden kohdalla edustajat saavat yleensä toimia henkilökohtaisen mielipiteen pohjalta.
Onko muita kysymyksiä joiden kohdalla poikkeamat ovat hyväksyttäviä?

Äänestäjät ja kansalaiset eivät välttämättä hahmota miten tiukka toimintaympäristö politiikassa on. He usein haluavat äänestämänsä henkilön toimivan siltä pohjalta mitä äänestäjä toivoo. Tämä ei kuitenkaan ole kovin usein mahdollista.
Onko poliitikko siis vain koneiston osa?
Hänellä voi olla mahdollisuus vaikuttaa hallituksen tai puolueen näkemyksiin, mutta tuo mahdollisuus on usein hyvin rajallinen.

Entä miten suhtaudutaan heihin, jotka lähtevät kapinaan? Tilanne on vaikea, sillä kapinaa ei voi sallia kaikille. Jos kapinaa ei voi sallia kaikille, sitä ei oikeudenmukaisuuden vuoksi voi sallia kenellekään. Kuoleeko tässä pala demokratiaa?
Entä vaihtoehto, jossa poliitikot voivat tehdä laajemmin oman tahtonsa mukaisesti? Syntyisikö siitä väitetty kaaos, jossa mitään päätöksiä ei pystytä viemään läpi?

Elina Lepomäen ulostulo sote-uudistuksessa kiteyttää tämän ongelman. Hän joko saa kannatusta ja nousee myöhemmin vahvempaan asemaan puolueessa. Tai sitten hän saa hankalan henkilön maineen, johon joukkue ei voi luottaa.

Vastakkain ovat poliitikon oma ajattelu, joukkueen tilanne, sekä itse asia. Sote-uudistusta on yritetty tehdä kymmenen vuotta, mutta se on aina viivästynyt.

Onko Lepomäellä osoittaa että lykkäämällä uudistus siitä saadaan parempi?

Politiikassa merkitystä on myös sillä, millainen on hallituskokoonpano. Vaikka Kokoomus olisi ensi vaalien jälkeen pääministeripuolue, mikään ei takaa että uudistus olisi helpompi viedä läpi, saatika että sen muoto olisi lähempänä Lepomäen toiveita.

Erityisesti demareiden ajattelu valinnanvapausasioissa on etäällä Kokoomuksen markkinamyönteisestä ajattelusta.

Lepomäen ulostuloa katsotaan monesta näkökulmasta. Politiikan ulkopuolelta se näyttäytyy pääosin rohkeutena.

Politiikan sisällä se näyttäytyy puoluetta ja hallitusta hajottavana irtiottona.

Miten asia näyttäytyy Lepomäelle? Ehkä vain asiakysymyksenä, mutta sen verran älykäs Lepomäki on, että hän tietää millaista ristivetoa ulostulo aiheuttaa. Kyseessä on valinta.
On vähintään yhtä vaarallista kaataa sote-ja maakuntauudistus kuin toteuttaa ne vikoineen.
Nyt tarvitaan ratkaisuja, ei ainostaan ongelmien esittämistä.

Mikä siis on Lepomäen ratkaisu soteen?
Entä mikä on puolueen ratkaisu Lepomäkeen?

Kyseessä on politiikan laajempi ongelma siitä, miten yksilönvapaus tai valta toteutuu suhteessa järjestelmään. Onko kansanedustajan näkemyksellä väliä? Entä onko sillä väliä, kumpaa sukupuolta asian esittäjä on?

Lepomäen tilanne muistuttaa Jean de’Arcia.
»Kansa sanoo häntä pyhäksi naiseksi, joka omaa sotakokemusta ja pystyy ennustamaan taistelun kulun. Jos ajatellaan ajan olosuhteita, Jumala ei syyttä tee ihmeitään ja paljasta ilmaisujaan naisen kautta, niin että tämän maailman herrat ja ruhtinaat tuntevat jumalallisen voiman yläpuolellaan.»

Mutta palaako Lepomäki lopulta Kokoomuksen roviossa vai nouseeko hän pyhimykseksi?

Pyhimys Lepomäestä tulee, jos soteuudistuksen kaatamalla uudistuksen ongelmat liittyen valinnanvapauteen ja maakuntien määrään saadaan korjattua. Roviolla hän palaa, jos viivyttely ja veivaaminen johtaa jälleen uuteen viivytykseen kansalaisille tärkeässä uudistuksessa.

Vihapoliitikko

 

Kirjoitan tällä kertaa vihasta, sillä se tuntuu olevan läsnä yhteiskunnassamme ja varsinkin tiettyjen ilmiöiden kohdalla. Nykyinen kaikkialla saavutettavissa oleva internet ja sosiaalinen media ovat lisänneet ihmisten mahdollisuutta ilmaista itseään nopeasti ja harkitsemattomastikin. Myös virheellisen tiedon levittäminen ja provosoinnin mahdollisuus on kasvanut.

Tunnemme kaikki joskus vihaa, se saa lihakset jännittymään, verenpaineen nousemaan ja adrenaliinin, kiihtymys- ja puolustautumishormonin erittymään. Kyky tuntea ja ilmaista vihaa on myös positiivinen käyttövoima, koska sen avulla on mahdollista määritellä omat rajat ja ottaa omaa tilaa, puolustautua ja suojautua tarvittaessa, olla rohkea, itsenäinen ja riippumaton toisten mielipiteistä, omata aloite- ja toimintakykyä sekä motivoitua.

Kuitenkin pitkäkestoinen vihamielisyys kuluttaa paljon kehon voimavaroja. Hallitsemattoman vihan vallassa on myös suuri riski loukata, satuttaa, alistaa tai kiusata toisia. (Suomen mielenterveysseuran kuvausta vihasta)

Olen saanut seurata läheltä nykypolitiikkaa ja olen tunnistanut sieltä erityisen poliitikko-profiilin. Kyse on vihapoliitikosta. Vihapoliitikko käyttää suurimman osan ajastaan muiden provosointiin, lausuu ja kirjoittaa lähinnä negatiivisista tunteista käsin. Hän on rakentanut poliittisen profiilinsa alusta asti vihan varaan. Hän vastustaa enemmän tai vähemmän useita instituutioita ja viranomaisten toimintaa, hän asettuu useimmiten poikkiteloin kuin tekee yhteistyötä. Hän esittää aina ongelmia mutta harvemmin ratkaisuja. Ratkaisuja esittäessäänkin hän provosoi, eikä ratkaisut ole yleensä edes mahdollisia tai realistisia, mutta sillä ei ole merkitystä. Emme puhu nyt populismista, puhumme vihapolitiikasta. Vastauksissa sorretaan tai suljetaan ulos kokonaisia ihmisryhmiä, eikä oteta huomioon muita, ihmisoikeuksia, kokonaisuuksia tai kompromisseja.

Vihapolitiikassa on vaarallista se, että osalla kansalaisista ei ole kykyä suodattaa tai käsitellä kriittisesti tällaistä politiikkaa. Osa ihmisistä on katkeroitunut eri asioista, tai eivät tunne osallisuutta yhteiskunnassa. Pahaa oloa ja siitä kumpuavia näkemyksiä on helpottavaa purkaa netissä, vaikka vihan toistuva kokeminen tai päivittäinen ilmaiseminen vain lisää vihamielisyyttä, eikä auta vihan kanavoimisessa.

Ihmiset eivät ymmärrettävästi jaksa seurata yhteiskunnallisia asioita syvällisesti, tai kuunnella puhetta rakenteiden muuttamisesta, hitaasta muutostyöstä asioiden korjaamiseksi, suhdanteista, globalisaation vaikutuksista työttömyyteen, vaan kaipaavat puhetta joka mielellään keskittyy ongelmien voimakkaaseen esille tuomiseen, päättäjien ja viranomaisten työn kritisoimiseen. Syyllisiä kaivataan.

Kuitenkin yhteiskunnallisista asioista olisi puhuttava ilman yksittäisten ihmisten ja ryhmien leimaamista. Vihapuhe ja rasisimi heikentävät yhteiskunnan jäsenten yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuuden kokemusta.

Tämä ei tarkoita sitä, ettei ongelmista saa puhua tai kriittistä keskustelua käydä. Se ettei saa olla syrjivä urpo, ei tarkoita ”että nykyään ei saa enää sanoa mitään.” Elämme yhdessä maailman vapaimmista yhteiskunnista jossa on hyvin suuri sananvapaus. Paljon vaikeampaa on esittää ongelman sijaan ratkaisuja. Mielellään kestäviä sellaisia. Onneksi on suuri joukko ihmisiä jotka uskaltavat asettua toisen asemaan, etsiä vastauksia myös omien näkemysten ulkopuolelta, tehdä kompromisseja ja myöntää omia virheellisiä käsityksiä.

”Tyynnyttämisen ja rauhoittamisen opettelu on hyödyllistä, jos kärsii jatkuvasta vihamielisyydestä. Viha onkin erityisen vaativa tunne; sitä on voitava ja osattava ilmaista tarvittaessa. Toisaalta sitä pitäisi olla purkamatta hallitsemattomasti, lietsomatta lisää ja juuttumatta siihen liian pitkäksi aikaa.”  (Edelleen Suomen mielenterveysseuran ohjeistusta)

Miesten tasa-arvo

Naisten epätasa-arvo on useimmin esillä kuin miesten. Tasapuolisuuden nimissä kirjoitan nyt miesten tasa-arvosta. On tärkeää ymmärtää, että edistämällä naisten tai miesten oikeuksia, ei poljeta toista ryhmää. Tasa-arvon edistäminen ei ole nollasummapeliä, vaan eri ryhmien tasa-arvoa voi parantaa samanaikaisesti. Syyt johtuvat eri asioista.

Poikien oppiminen on jäänyt tytöistä jälkeen. Erityisesti toisen asteen opinnot keskeytyvät usein. 15 prosenttia miehistä ei suorita peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Peruskoulututkinnolla on vaikea löytää töitä ja selviytyä työelämän muutoksissa.

Opintoja tulisi uudistaa, opinto-ohjausta ja tukea lisätä, sekä oppivelvollisuusikää nostaa. Nuorten miesten asema työmarkkinoilla paranisi, jos toinen aste olisi suoritettu. Joka viides 20–24-vuotias mies ei ole missään koulutuksessa, työssä, tai työnhaussa. 19 prosentilla 20–29-vuotiaista miehistä ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Aikuiskoulutustuen saajista valtaosa on naisia, miehet osallistuvat useammin vain työvoimakoulutukseen.

Miesten elinikä jää 90 prosenttiin naisten eliniästä. Työolotutkimuksen mukaan vain 25 prosenttia miehistä arvioi saavansa kiitosta työstään viikoittain, naisista 40 prosenttia.

Miehet tekevät pitkää päivää, hoitavat monet vaaralliset ja fyysiset työt. Miksi miesten elinikä jää lyhyemmäksi? Vaikuttavatko geenit, työkuorma ja elämäntavat? Tilastokeskuksen mukaan miehet tekevät yli 200 tuntia töitä vuodessa enemmän kuin naiset. Miesten keskimääräinen työviikko on 38,4 tuntia, naisilla 36,2 tuntia.

Ulosottovelallisista 63,6 prosenttia on miehiä. Asunnottomissa miehet ovat yliedustettuina. Työtapaturmia miehille sattuu kaksi kertaa niin paljon kuin naisille.

Miehet joutuvat lain edessä pakollisiin kutsuntoihin ja armeijaan, pelkän sukupuolen perusteella. Perhe- ja huoltajuuskysymyksissä miehet kohtaavat väärinkohtelua. Eron jälkeen lähivanhemmista 80 prosenttia on äitejä. Miehet kokevat, että heidän isyytensä on toissijaista äidin vanhemmuuteen nähden. Perhevapaauudistukselle on tarve: 20 prosenttia isistä ei käytä oikeuttaan pitää yhtään perhevapaata.

Tarvitsemme työpaikoille perheystävällisyyttä sekä kannustusta vanhemmuuteen.

(Lähteenä käytetty STTK:n julkaisua Miehen tasa-arvo)