Eduskunta voisi olla toimivampi


✔️ Toivoisin puolueiden kehittyvän tulevaisuudessa suuntaan, jossa ne edustavat pääpiirteissään asioita, jotka ovat tuoneet ihmiset yhteen.
Haluaisin kuitenkin että puolueiden sisällä olisi huomattavasti enemmän liikkumatilaa erilaisille ajatuksille ja ihmisille.

✔️Ryhmäkuria olisi vähemmän ja eduskuntatyö pohjautuisi enemmän asiantuntijuuteen. Siihen että kansanedustajat toimisivat oman valiokuntansa tai eri asioiden ammattilaisina.
Puolueen vaikutusvalta olisi vähäisempi.

✔️Näin eduskuntaan syntyisi aidompi ja vapaampi päätöksenteon kulttuuri.
Olisi hyvä että kansanedustajat toimisivat pääasiassa vain yhdessä valiokunnassa usean sijaan ja keskittyisivät sen alan asioihin huolellisesti.

✔️Toivoisin sellaista poliittista ja yhteiskunnallista kulttuuria missä ihmisiä ei luokiteltaisi niin pitkälle viiteryhmien pohjalta, vaan annettaisiin kaikkien olla moniulotteisia.

Jos kristillisdemokraatti haluaa tukea tasa-arvoista avioliittoa, se ei olisi ongelma. Jos vihreä haluaa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa, se ei olisi ongelma.
Esimerkkejä voisi keksiä lukuisia.

✔️Edelleen on liikaa ihmisten karsinointia ja karsastamista sen pohjalta että joku on erilainen eikä istu stereotypioihin.

✔️Uskallettaisiin antaa tukea yli puoluerajojen edustajille ja vähennettäisiin nokittelua.
Annettaisiin ihmisten hakeutua vapaammin toistensa seuraan, tehdä päätöksiä ja etsiä ratkaisuja yli rajojen.

✔️Sallittaisiin omissa ryhmissä paremmin monipuolisuus ja hyväksyttäisiin että kukaan ei ole puolueen suora jatke vaan kaikki ovat ihmisiä.

✔️Torpattaisiin vähemmän niitä jotka jäävät vähemmistöön näkemyksissään.

✔️Enemmistöpäätökset on hyvä toimintaperiaate.
Kun vaan annettaisiin ihmisten vapaammin päättää omat päätöksensä.

✔️Lisättäisiin vapaata vuorovaikutusta ja empatiaa eri tavoin myös päätöksenteossa. Eduskunnan tilat voisi esimerkiksi muuttaa sellaisiksi, että siellä olisi mahdollisuus vapaampaan vuorovaikutukseen ja kasvokkain olemiseen. Oltaisiin vähemmän vastakkain. Fyysisesti ja henkisesti.


Post navigation