Eduskuntatyö

Hei sinä, joka olet kiinnostunut tekemästäni eduskuntatyöstä. Kaikki tekemäni valtiopäivätoimet löytyvät eduskunnan sivulta nimelläni.Olen työssäni halunnut uudistaa politiikkaa ja lisätä eri puolueiden välistä vuorovaikutusta. Perustin eduskuntaan ryhmän joka keskustelee vapaamuotoisesti yli puoluerajojen politiikan uudistamisesta ja vuorovaikutuksen parantamisesta. Ryhmän nimi on Eduskunta2030.

Teen töitä erityisesti myös tasa-arvon, ympäristön, nuorten syrjäytymisen, vähäosaisten ja kansainvälisten asioiden parissa. Toivon pystyväni tuomaan positiivisuutta ja nuorempaa näkökulmaa. Kannatan erityisesti yhteistyökykyä ja kansainvälisyyttä.

Lakialoitteeni on keskittynyt koulukiusaamisen ehkäisyyn sekä aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen edistämiseen Sisuviisumin muodossa.

(Klikkaamalla linkkiä esim. ”KK 58/2016 vp” pääset lukemaan varsinaisen sisällön.)

KIRJALLISET KYSYMYKSET

KK 58/2016 vp

Kirjallinen kysymys yliopistollisten lastensairaaloiden rakentamisen valtionavustuksista
Kirjallinen kysymys työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta
Kirjallinen kysymys laskutuskäytäntöjen luoman eriarvoisuuden vähentämisestä
Kirjallinen kysymys yritysten ja valtionhallinnon yhteistyön nopeuttamisesta

PUHEET

Keskiviikko 9.3.2016 klo 14.00—16.42
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Keskiviikko 17.2.2016 klo 13.59—18.10
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
Tiistai 16.2.2016 klo 14.02—17.51
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Maanantai 14.12.2015 klo 12.01
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
Tiistai 8.12.2015 klo 14.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Tiistai 24.11.2015 klo 13.59—22.10
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.03—17.59
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Tiistai 2.6.2015 klo 12.00—21.59
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta