Eduskuntatyö

(Klikkaamalla linkkiä esim. ”KK 58/2016 vp” pääset lukemaan varsinaisen sisällön.)

KIRJALLISET KYSYMYKSET

KK 58/2016 vp

Kirjallinen kysymys yliopistollisten lastensairaaloiden rakentamisen valtionavustuksista
Kirjallinen kysymys työllisyysmäärärahojen alueellisesta jaosta
Kirjallinen kysymys laskutuskäytäntöjen luoman eriarvoisuuden vähentämisestä
Kirjallinen kysymys yritysten ja valtionhallinnon yhteistyön nopeuttamisesta

PUHEET

Keskiviikko 9.3.2016 klo 14.00—16.42
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta ja vahvistamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Keskiviikko 17.2.2016 klo 13.59—18.10
Valtioneuvoston selonteko: Suomen kehityspolitiikka
Tiistai 16.2.2016 klo 14.02—17.51
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi
Maanantai 14.12.2015 klo 12.01
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 talousarvioesityksen (HE 30/2015 vp) täydentämisestä
Tiistai 8.12.2015 klo 14.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varhaiskasvatuslain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
Tiistai 24.11.2015 klo 13.59—22.10
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016—2019
Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.03—17.59
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi takuueläkkeestä annetun lain 8 §:n, vammaisetuuksista annetun lain ja kansaneläkelain 103 §:n muuttamisesta
Tiistai 2.6.2015 klo 12.00—21.59
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta