Perussuomalaiset 2.0.

 

Timo Soini jättää PS:n puheenjohtajuuden 20 vuoden jälkeen. Puolueemme etsii suuntaa. Olemme kasvaneet tyhjästä hallituspuolueeksi, nostaneet kannatustamme lähes kaikissa vaaleissa ja vuoden 2015 eduskuntavaaleissa tulimme toiseksi.

Perussuomalaiset lähtivät rohkeasti mukaan hallitukseen, kannatuksen laskunkin uhalla. Suomen tilanne meni ohi puoluegallupin. PS onkin sittemmin kärsinyt vaalien jälkeen voimakkaasta kannatuksen laskusta. Hallituksen toimia on kritisoitu. Kahdeksan taantumavuoden jälkeen ne ovat kuitenkin tuoneet myönteisen käänteen työllisyyden ja talouden tilaan.

Eduskuntavaaleihin on kaksi vuotta aikaa. Kuntavaalitulos näyttää missä lukemissa puolueen kannatus todellisuudessa on. Emme perinteisesti ole menestyneet etukäteiskyselyissä, mutta yllättäneet lähes aina vaali-iltana. Minkälainen yllätys on tiedossa tällä kertaa? Perussuomalaiset ovat kärsineet hallitusvastuusta eniten. Olemme menettäneet kannattajiamme, joista osa oli alunperin nukkuvia, vakiintuneita jäseniäkään meillä ei vielä samalla tapaa ole, kuten vuosikymmeniä toimineilla isoilla puolueilla.

Perussuomalaisilla on paikkansa suomalaisessa puoluekentässä. Meidän tulee edelleen olla ravistelemassa poliittisia rakenteita ja pöhötyksiä, moni epäkohta ihmisten arjessa kaipaa korjaamista. Ydinkannattajiamme ovat mm. pienyrittäjät, työttömät, pienituloiset, sairaat, epäoikeudenmukaisesti kohdellut. Perussuomalaisen politiikan ydin nouseekin suoraan ihmisten arjesta. Vaikeuksista, pettymyksistä, mutta myös rohkeudesta toimia hyvän tulevaisuuden eteen. Olemme ottaneet monesti kantaa lastensuojelun ja omaishoidon asioihin. Arvoihimme kuuluu vahvasti myös isänmaan kunnioitus.
Puolueen on uskallettava nousta uudelle tasolle. Keskiössä tulee olla ihmisoikeudet ja tasa-arvo. Kaikkien tasa-arvo. Yhteiskunnan ja politiikan elitismin sekä epäoikeudenmukaisuuksien kitkemisessä riittää työsarkaa. Siihen tarvitsemme luotettavan ja uudistavan, monialaisen puheenjohtajan. Puolueväki kaipaa puolueelta linjauksia ja toivoo organisaation kehittyvän. Myös nuoria ja naisia on osallistettava vahvemmin puolueessa. Moniäänisyys on vahvuutemme, rosoisuus luonteemme, mutta meidän on uskallettava kasvaa myös henkisesti.

Puolueemme on risteyskohdassa. Nyt on linjakeskustelun paikka. On määriteltävä puolueen tärkeimmät arvot uudelleen. Arvoilla on merkitystä – vedämme puoleemme niitä ihmisiä ja voimia joita nostamme esiin.
Henkilökohtaisesti toivon puolueen kehittyvän yleispuolueen suuntaan.

Politiikassa arvostan eniten ihmisiä jotka ilmaisevat ensisijaisesti minkä asioiden puolesta he ovat, eivätkä mitä asioita vastaan. Poliitikon tulisi olla kehittäjä eikä provokaattori. Hän yhdistää tutkimustietoa ja kansan tuntoja. Kertoo asiat ymmärrettävästi ilman pölhöpopulismia. Pelkät negatiiviset tunteet eivät saa toimia moottorina.

Tulevaksi puheenjohtajaksi todennäköisimmin veikatut Sampo Terho ja Jussi Halla-aho edustavat osittain samoja teemoja, talouskuria ja maahanmuuttopolitiikkaa. Terho mielletään Halla-ahoa laaja-alaisemmaksi poliitikoksi, ja hänen johdollaan PS pysyttelee todennäköisemmin lähempänä puolueen juuria, joilta löytää unohdetun kansan asiat, vähäosaisten auttamisen, kristillis-sosiaalisen arvopohjan.
Halla-ahon johdolla linja muuttuu. Halla-aho on kertonut haluavansa PS:stä protestipuolueen, eikä hän teemoissaan ole keskittynyt juuri muuhun kuin maahanmuuttoon.

Kiinnostavaa on, millaisia ihmisiä johtavat henkilöt kokoavat tiimeihinsä. Ketä henkilökunnassa ja lähimpänä on. Entä voiko organisaatio hyvin vai huonosti? Nämä kysymykset ovat aivan oleellisia puolueemme tulevaisuuden kannalta.
Olemme miesvoittoinen puolue, mutta samalla eduskuntaryhmä on antanut ison luottamuksen ryhmän naisille – sain paikan ulkoasianvaliokunnasta yhdessä puheenjohtajaehdokkaan Veera Ruohon kanssa vaikka olemme ensimmäisen kauden kansanedustajia. Eduskunnan arvostetun puhemiehen paikan (valtioprotokollassa presidentistä seuraava) sai hoitaakseen 38-vuotias Maria Lohela.

Moni kaipaisi puolueen näkyvän entistä vahvemmin useiden teemojen osalta, kuten yrittäjyyden, työläisen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, ympäristön, lasten ja nuorten asioissa. Puolueelta toivotaan myös linjakkuutta – jos joku aiheuttaa toistuvasti ongelmia ja luo puolueesta ihmisvastaista kuvaa, olisi tällaiset henkilöt uskallettava siirtää pois puolueen luottamustehtävistä. Olen saanut viestejä siitä että puolueessa äänekkäimmät ottavat tilan ja maltillisemmat väsyvät ristiriitoihin.

Vahvuutemme ja heikkoutemme on sama – annamme mahdollisuuden kaikille. Sillä on ollut hintansa, mutta periaate on silti arvokas. Rahvaskin saa mahdollisuuden kasvaa luottamushenkilöksi ja kehittäjäksi. Osa kasvaa, osa ei. Tämä pitää uskaltaa tunnustaa. Kuntavaaleissakin voit jo vaikuttaa, millaista perussuomalaisuutta haluat tulevaisuudessa nähdä.

Kaiken kaikkiaan puolueväkemme on kunnon väkeä. Tavallisia ihmisiä edistämässä tavallisia asioita. Kannatuksen laskun osalta pitää toimia. Meidän on luotava Perussuomalaiset 2.0. Pystymme siihen.