Tag Archive for vanhemmat

Lapsen vieraannuttaminen on väärin

Lapsen vieraannuttaminen on surullisen yleinen ongelma, etenkin tapauksissa, joissa taustalla on riitaisa ero. Onneksi tähän ollaan nyt lainsäädännöllä puuttumassa. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Olen iloinen työryhmän ehdottamista vieraannuttamisen ehkäisemiseen tähtääviistä toimista. Lakiin lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen. Tapaamisoikeus voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan… Read more →