Tag Archive for vanhemmuus

Miesten tasa-arvo

Naisten epätasa-arvo on useimmin esillä kuin miesten. Tasapuolisuuden nimissä kirjoitan nyt miesten tasa-arvosta. On tärkeää ymmärtää, että edistämällä naisten tai miesten oikeuksia, ei poljeta toista ryhmää. Tasa-arvon edistäminen ei ole nollasummapeliä, vaan eri ryhmien tasa-arvoa voi parantaa samanaikaisesti. Syyt johtuvat eri asioista. Poikien oppiminen on jäänyt tytöistä jälkeen. Erityisesti toisen asteen opinnot keskeytyvät usein. 15 prosenttia miehistä ei suorita peruskoulun… Read more →

Lapsen vieraannuttaminen on väärin

Lapsen vieraannuttaminen on surullisen yleinen ongelma, etenkin tapauksissa, joissa taustalla on riitaisa ero. Onneksi tähän ollaan nyt lainsäädännöllä puuttumassa. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakiin. Uudistamisesta on sovittu hallitusohjelmassa. Olen iloinen työryhmän ehdottamista vieraannuttamisen ehkäisemiseen tähtääviistä toimista. Lakiin lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen vaikuttaminen lapseen. Tapaamisoikeus voitaisiin työryhmän ehdotuksen mukaan… Read more →