Vaaliteemat 2017

Vaalilupaukseni

  1. Ihmisarvo on kaikilla sama. Lupaan toimia tämän mukaisesti.
  2. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Heitä on tuettava.
  3. Politiikan pitää olla avointa ja läpinäkyvää.

Olen ollut 10 vuotta mukana Tampereen politiikassa. Haluan uudistaa, olen inkkarisielu. Uskallan olla eri mieltä ja puolustaa sitä, minkä koen oikeaksi.

Haluan että Tampere koetaan paikkana, jossa

  • ihmiset tuntevat olevansa samanarvoisia
  • kaunis luonto on meitä lähellä
  • lapsilla ja nuorilla on hyvä olla ja kasvaa, ja että heidän tarpeitaan kunnioitetaan
  • politiikka on avointa, ymmärrettävää ja siihen voi vaikuttaa